Membros do Clube SsangYong Kyron

09/02/2020

Edmund Cox 6 CarPoints
29/03/2018

Jeová Feitosa 5 CarPoints
30/05/2018

02/11/2018

29/02/2020

25/11/2018

Roberto Schwarz 3 CarPoints
03/02/2019

Marcio Zaio 3 CarPoints
06/04/2019

12/08/2019

Antonio Correia 2 CarPoints
16/11/2019

Jose A Teixeira 2 CarPoints
17/01/2020

Eduardo Ferreira 2 CarPoints
15/04/2020

03/02/2013

Luciano Pinto Farias 2 CarPoints
04/05/2020

Edison Russo 2 CarPoints
19/06/2020

Cláudio Testi 2 CarPoints
28/06/2020

23/09/2018

30/10/2018

Sérgio Lopes 2 CarPoints
03/02/2019

Eduardo Sant Ana 1 CarPoint
03/10/2018